Kurumsal Giriş Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

ÖZDEBİR Tüzüğü

21/05/2021

ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BÖLÜM – I
Derneğin Adı ve Merkezi:
Madde 1 - Derneğin adı: Özel Eğitim-Öğretim Derneği’dir.
Madde 2 - Derneğin kısa adı: ÖZDEBİR'dir.
Madde 3 - Derneğin Merkezi: ANKARA- Çankaya’dadır.                   
Madde 4 - Dernek yurt içinde şube açabilir.

BÖLÜM-II
Derneğin Amacı:
Madde 5- Derneğin amacı, özel öğretim kurumları arasında eğitim öğretimle ilgili işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlarda üyelerini ve üye kurumları temsil etmek; çağdaş eğitim anlayışı içinde özel öğretim kurumlarının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır.

Tüzüğün tamamını almak için tıklayınız >>>